VERKTYGSSTÅL

Verktygsstål är en grupp stål som används för olika verktygsapplikationer och delas in efter deras huvudsakliga användningsområden. Verktygsstålen får sina egenskaper efter värmebehandling (härdning och anlöpning). Här nedan följer generella upplysningar om de olika stålgrupperna som vi lagerför inom respektive område. Från verkslager kan vi leverera många fler kvaliteter. Beteckning som används är euronorm med (indragen) SS norm inom parentes.

Quality C Si Mn Cr Mo W V
?
Ni Additional Hardness Order
SS 2140 EN 1.2510 0,95 0,3 1,1 0,6 0,6 0,1 < 220 HB
Quotation
SS 2260 EN 1.2363 1 0,3 0,5 5,3 1,1 0,2 < 240 HB
Quotation
SS 2310 EN 1.2379 1,55 0,3 0,4 12 0,7 1 < 260 HB
Quotation
Wst 1.2311 0,4 0,3 1,5 1,9 0,2 Toughened 280-325 HB
Quotation
SS 2550 EN 1.2721 0,55 0,3 0,5 1,1 0,1 3,2 < 260 HB
Quotation
SS 2242 EN 1.2344 0,4 1 0,4 5,3 1,3 1 Structurally treated < 230 HB
Quotation
SS 2314 ESR 0,38 1 0,5 13,6 0,3 Electroslag melted < 230 HB
Quotation
TOOLOX 33 0,25 0,6 0,9 1,2 0,4 0,125 0,7 Toughened < 300 HB
Quotation
TOOLOX 44 0,31 0,6 0,9 1,35 0,8 0,145 0,7 Hardened 45 Hrc
Quotation

Katalog Verktygsstål

EN 1.2510 (SS 2140) är det enklaste kallarbetsstålet, det skall härdas i olja och har därför inte samma formstabilitet som stål som inte kräver så hög kylhastighet i härdprocessen. Stålet får efter härdning och anlöpning bra seghet och hårdhet. Stålet lämpar sig till verktyg för korta serier. Stålet lagerförs i runt och platt i flera utföranden.

EN 1.2363 (SS 2260) är ett medellegerat stål som härdas i luft/skyddsgas (vacuum). Stålet är mycket formstabilt med god seghet och hög hårdhet efter härdning. Stålet används med fördel till stans- och klippapplikationer vid medellånga serier. Stålet används även till produktionsdetaljer där man eftersträvar hög hårdhet och slitstyrka.

EN 1.2379 (SS 2310) är ett höglegerat stål som företrädesvis används i stans- och klippapplikationer i långa serier. Stålet är formstabilt vid härdning i luft/skyddsgas (vacuum). Det får hög hårdhet och stor slitstyrka mot abrasiv nötning tack vare sitt höga karbidinnehåll.

Varmarbetsstål

EN 1.2344 (SS 2242) är standardstålet för varmarbetsapplikationer, det har god formstabilitet vid värmebehandling, hög hårdhet vid förhöjd temperatur, hög motståndskraft mot termochock och termisk utmattning, bra seghet i alla riktningar, stålet kan nitreras med bibehållen kärnhårdhet ca. 50 Hrc. Stålet rekommenderas även till konstruktionsdetaljer där man kräver hög hållfasthet kombinerad med hög seghet.

Seg- eller hårdhärdade stål för krävande applikationer

Toolox 33 och Toolox 44. Färdigt att använda i leveranstillstånd, härdat och anlöpt. Toolox 33 med hårdhet ca 300 HB och Toolox 44 med hårdhet 45 Hrc. Inga överraskningar efter härdning. Inga extrakostnader för värmebehandling eller finjustering, låga restspänningar i materialet, mycket goda polér och etsegenskaper. Dessa stål kan användas till formgivande verktygsdetaljer som insatser i plastformar eller till omformande verktyg som drag- eller pressverktyg liksom till andra detaljer där hög hållfasthet och god seghet eftersträvas.

Euronorm EN 1.2510 EN 1.2363 EN 1.2379 EN 1.2721 EN 1.2344
Dim mm Weight Kg/m SS 2140-02 SS 2260-02 SS 2310-02 SS 2550-02 SS 2251-02
2 0,02 h8
3 0,06 h8
3,5 0,08 h8
4 0,1 h8
4,5 0,12 h8
5 0,15 h8
6 0,22 h8
7 0,3 h8
8 0,39 h8
9 0,5 h8
10 0,62 h8 V
11 0,75 h8
12 0,89 h8
13 1,04 h8
14 1,21 h8 V
15 1,39 h8
16 1,58 h8
17 1,78 h8
18 2 h10+h8
19 2,22 h8
20 2,46 h10+h8
21 2,72 h10+h8
22 2,98 h8
23 3,26 h8
24 3,55 h8 SK
25 3,85 SK+h8 SK SK
26 4,17 h10 h9
27 4,49 h10
28 4,83 V+SK
30 5,55 h8 SK SK SK SK
32 6,31 SK + h10 SK
35 7,55 SK V+SK SK
40 9,86 SK V+SK SK SK
45 12,48 SK SK SK
51 16,03 SK SK SK SK SK
56 19,32 SK SK SK
61 22,93 SK SK SK SK
66 26,84 SK SK SK SK
71 31,06 SK SK SK SK SK
76 35,59 SK SK
81 40,43 SK SK SK SK
86 45,58 SK SK
91 51,03 SK SK SK SK
96 56,79 SK SK SK
101 62,86 SK SK SK SK