ROSTFRITT STÅL

Rostfritt stål är en grupp stål som används för olika ändamål och delas in efter deras mikrostruktur och därmed huvudsakligt användningsområde. De rostfria stålgrupperna skiljer sig väsentligt från varandra genom olika hållfasthetsegenskaper. Skillnaderna beror på sammansättning och struktur hos stålen. Här nedan följer generella upplysningar om de olika stålgrupperna som vi lagerför inom respektive område. Från verkslager kan vi leverera många fler kvaliteter. Beteckning som används är euronorm med (indragen) SS norm inom parentes.

Quality C Si Mn P S CR Ni Mo Additional Order
SS 2303 EN 1.4021 0,18 < 1,0 < 1,0 < 0,040 < 0,015 13
Quotation
SS 2321 EN 1.4057 0,18 < 1,0 < 1,5 < 0,040 < 0,015 16,5 2
Quotation
SS 2324 EN 1.4460 < 0,05 1 < 2,0 < 0,035 < 0,015 26,5 5,5 1,7 N 0,05 - 0,2
Quotation
SS 2333 EN 1.4301 < 0,07 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 18 9 < N 0,110
Quotation
EN 1.4307 < 0,07 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,015 18 9 < N 0,110
Quotation
SS 2337 EN 1.4541 < 0,08 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 18 10,5 Ti 5xC - 0,70
Quotation
SS 2343 EN 1.4436 < 0,05 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 17,5 12 2,7
Quotation
EN 1.4432 < 0,03 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 17,5 12 2,7 < N 0,110
Quotation
SS 2346 EN 1.4305 < 0,10 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,035 18 9 < N 0,110
Quotation
SS 2347 EN 1.4401 < 0,07 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,015 17,5 11,5 2,3 < N 0,110
Quotation
SS 2348 EN 1.4404 < 0,03 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 17,5 11,5 2,3 < N 0,110
Quotation
SS 2350 EN 1.4571 < 0,08 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 17,5 12 2,3 Ti 5xC - 0,70
Quotation
SS 2352 EN 1.4306 < 0,03 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,015 19 11 < N 0,110
Quotation
SS 2353 EN 1.4435 < 0,03 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,015 18 13,5 2,7 < N 0,110
Quotation
SS 2361 EN 1.4845 < 0,10 < 1,5 < 2,0 < 0,045 < 0,015 25 20,5 < N 0,110
Quotation
SS 2383 EN 1.4104 < 0,14 < 1,0 < 1,5 < 0,040 0,25 16,5 < 0,60
Quotation
SS 2387 EN 1.4418 < 0,14 < 0,7 < 1,5 < 0,040 < 0,015 16 5 1,15 N 0,020
Quotation
Quality Condition Material thickness RP 0,2 min N/mm2 Rm N/mm2 A5 min % Firmness HB Order
SS 2303 Q+T EN 1.4021 Toughened ≤ 160 500 700-850 13
Quotation
SS 2321 Q+T EN 1.4057 Toughened ≤ 160 600 800-950 12
Quotation
SS 2324 EN 1.4460 Quench annealed ≤ 160 460 620-880 20 (260)
Quotation
SS 2333 EN 1.4301 Quench annealed ≤ 250 190 500-700 35 (215)
Quotation
EN 1.4307 Quench annealed ≤ 250 190 500-700 35 (215)
Quotation
SS 2337 EN 1.4541 Quench annealed ≤ 250 190 500-700 30 (215)
Quotation
SS 2343 EN 1.4436 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 30 (215)
Quotation
EN 1.4432 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 30 (215)
Quotation
SS 2346 EN 1.4305 Quench annealed ≥ 160 210 500-700 35 (230)
Quotation
SS 2347 EN 1.4401 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 40 (215)
Quotation
SS 2348 EN 1.4404 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 40 (215)
Quotation
SS 2350 EN 1.4571 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 40 (215)
Quotation
SS 2352 EN 1.4306 Quench annealed ≤ 250 180 460-680 45 (215)
Quotation
SS 2353 EN 1.4435 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 40 (215)
Quotation
SS 2361 EN 1.4845 Quench annealed ≤ 210 500-700 35
Quotation
SS 2383 EN 1.4104 Toughened ≤ 160 > 500 650-850 10
Quotation
SS 2387 Toughened ≤ 250 > 700 900-1100 14
Quotation
EN 1.4418 Toughened ≤ 250 > 550 760-960 14
Quotation

Lagerförda rostfria stålgrupper:

Martensitiska stål

Denna grupp kännetecknas av att den är härdbar genom vanlig värmebehandling, beroende på kolhalt upp till 58-60 Hrc. Typen är snarare att betrakta som korrosionströg genom sitt förhållande mellan legeringsämnen. Martensitiska stål är normalt inte svetsbara och de har normalt måttlig korrosionsbeständighet. Vi lagerför nedanstående kvaliteter.

EN 1.4021 (SS 2303-05) seghärdat stål 230-260 HB lagerförs i runda klenare dimensioner.

EN 1.4057 (SS 2321-03) seghärdat stål 270–315 HB lagerförs i runda dimensioner

EN 1.4112 mjukglödgat, härdbart till ca 54-56 Hrc lagerförs i runda dimensioner.

Ytterligare kvaliteter anskaffas på begäran från europeiska tillverkare.

Ferritiska stål

Denna stålgrupp innehåller 12-30% Cr och max 0,1% C. Den är inte härdbar, den är magnetisk och beroende på analys är den i vissa fall svetsbar. Stålet har måttlig korrosionsbeständighet. På senare år har flera nya ferritiska stål utvecklats för speciella användningsområden. Dessa stål anskaffas på begäran från europeiska tillverkare.

Austenitiska stål

Är den vanligaste stålgruppen när man i allmänhet talar om rostfria stål. Strukturen är austenitisk, den är därför inte magnetisk och kan inte härdas genom värmebehandling. Hållfastheten kan dock stegras genom kallbearbetning. Stålgruppen har en stor variation av kvaliteter med stigande grad av korrosionsbeständighet med ökat legeringsinnehåll. Stålgruppen har normalt god till mycket god svetsbarhet. Stålgruppen används som konstruktionsstål i olika aggressiva miljöer.

EN 1.4301 (SS 2333-02) Släckglödgat stål med god korrosionsbeständighet Lagerförs i runda och platta dimensioner med vitbetad eller svarvad/slipad yta. God svetsbarhet.

EN 1.4305 (SS 2346-02) Släckglödgat svavellegerat stål så kallat rostfritt automatstål, kännetecknas av god spånbarhet vid skärande bearbetning, god korrosionsbeständighet i inte så aggressiva miljöer, materialet har dålig svetsbarhet. Lagerförs i runt, fyrkant och sexkantiga dimensioner i svarvat eller draget utförande.

EN 1.4404 (SS 2348-02) släckglödgat syrafast stål med utmärkt svetsbarhet och mycket god korrosionsbeständighet även i svårare miljö. Lagerförs i runda och platta dimensioner med vitbetad eller svarvad/slipad yta.

Duplexa Stål

Austenit-ferritiska stål har en blandstruktur, duplex struktur. De har en god korrosionsbeständighet mot kloridhaltiga miljöer. Materialet är svetsbart och har god formbarhet samt betydligt högre hållfasthet än de austenitiska stålen.

EN 1.4460 (SS 2324-02) Släckglödgat syrafast stål, sträckgräns Rp 0,2 min 450 N/mm², brottgräns 600-800 mm² detta stål finns i runda dimensioner med svarvad eller slipad yta.

EN 1.4462 (SS 2377-02) Släckglödgat syrafast stål, sträckgräns Rp 0,2 min 450 N/mm², brottgräns 660-860 mm² detta stål finns i runda dimensioner med svarvad eller slipad yta.