Specialstål- grossist
Sedan 1987

Välkommen till Precisionstål AB
Stålgrossist av konstruktionsstål & specialstål

Specialisering inom legerat konstruktionsstål.

Specialstål- grossist
Sedan 1987

Övriga produkter vi arbetar med från lager är:

Verktygsstål

Verktygsstål är en grupp stål som används för olika verktygsapplikationer och delas in efter deras huvudsakliga användningsområden.

Rostfritt stångstål

Rostfritt stål är en grupp stål som används för olika ändamål och delas in efter deras mikrostruktur och därmed huvudsakligt användningsområde.

Olegerat konstruktionsstål med automatstål

Konstruktionsstål är en grupp stål som används för olika applikationer och delas in efter deras huvudsakliga användningsområden.

Förbearbetade och finbearbetade plattor

Dessa plattor är bearbetade metallprodukter för olika industriella användningar. Från grundläggande bearbetning, till plattor med en högre finish och tolerans.

Aluminiumstång och mässing

Aluminiumstång är en lätt, korrosionsbeständig metall för fordons-, flyg- och teknikindustrin. Mässing är populär för dess bearbetbarhet och beständighet.

Verksamhetsinriktning

Vid sidan av ren traditionell grossistverksamhet utvecklar och anpassar vi våra produkter från en bas av rent stångstål mot kundanpassade utföranden på dels produktegenskaper och formvaruegenskaper. Vi gör detta med hjälp av olika underleverantörer som är specialiserade på respektive verksamhet. Vi tar givetvis fullt leverantörsansvar för denna förädling.

I vår lokal i Stockholm har vi en stor maskinpark bestående av ett antal bandsågar med kapacitet upp till 430x430mm. Idag utför vi en mängd serie och styckeskap till våra befintliga kunder, med hög precision och korta leveranstider.

Vår affärsidé – Främsta stålgrossisten

Precisionstål ska vara den främsta stålgrossisten som levererar specialstål och metaller inom Sverige. Vi ska vara spetsleverantör av specialståls-produkter till utvalda kunder inom Sverige och Europa. Precisionstål ska vara specialiserade på material med precision både till formvara och prestation och ska erhålla ett stort utbud av artiklar på vårt lager i nordvästra Stockholm. Genom goda kundrelationer och marknadsaktiviteter ska vi kunna nå ut till flertalet kunder inom Sverige och delar av Europa.