08-445 53 10 info@precisionstal.se

Rostfritt stål

Rostfritt stål är en grupp stål som används för olika ändamål och delas in efter deras mikrostruktur och därmed huvudsakligt användningsområde. De rostfria stålgrupperna skiljer sig väsentligt från varandra genom olika hållfasthetsegenskaper. Skillnaderna beror på sammansättning och struktur hos stålen. Här nedan följer generella upplysningar om de olika stålgrupperna som vi lagerför inom respektive område. Från verkslager kan vi leverera många fler kvaliteter. Beteckning som används är euronorm med (indragen) SS norm inom parentes.

Katalog Rostfritt stål

Rostfritt.pdf 158.8kb

Lagerförda rostfria stålgrupper:

Martensitiska stål

Denna grupp kännetecknas av att den är härdbar genom vanlig värmebehandling, beroende på kolhalt upp till 58-60 Hrc. Typen är snarare att betrakta som korrosionströg genom sitt förhållande mellan legeringsämnen. Martensitiska stål är normalt inte svetsbara och de har normalt måttlig korrosionsbeständighet. Vi lagerför nedanstående kvaliteter.

EN 1.4021 (SS 2303-05) seghärdat stål 230-260 HB lagerförs i runda klenare dimensioner.

EN 1.4057 (SS 2321-03) seghärdat stål 270–315 HB lagerförs i runda dimensioner

EN 1.4112 mjukglödgat, härdbart till ca 54-56 Hrc lagerförs i runda dimensioner.

Ytterligare kvaliteter anskaffas på begäran från europeiska tillverkare.

Ferritiska stål

Denna stålgrupp innehåller 12-30% Cr och max 0,1% C. Den är inte härdbar, den är magnetisk och beroende på analys är den i vissa fall svetsbar. Stålet har måttlig korrosionsbeständighet. På senare år har flera nya ferritiska stål utvecklats för speciella användningsområden. Dessa stål anskaffas på begäran från europeiska tillverkare.

bild på konstruktionsstål

Austenitiska stål

Är den vanligaste stålgruppen när man i allmänhet talar om rostfria stål. Strukturen är austenitisk, den är därför inte magnetisk och kan inte härdas genom värmebehandling. Hållfastheten kan dock stegras genom kallbearbetning. Stålgruppen har en stor variation av kvaliteter med stigande grad av korrosionsbeständighet med ökat legeringsinnehåll. Stålgruppen har normalt god till mycket god svetsbarhet. Stålgruppen används som konstruktionsstål i olika aggressiva miljöer.

EN 1.4301 (SS 2333-02) Släckglödgat stål med god korrosionsbeständighet Lagerförs i runda och platta dimensioner med vitbetad eller svarvad/slipad yta. God svetsbarhet.

EN 1.4305 (SS 2346-02) Släckglödgat svavellegerat stål så kallat rostfritt automatstål, kännetecknas av god spånbarhet vid skärande bearbetning, god korrosionsbeständighet i inte så aggressiva miljöer, materialet har dålig svetsbarhet. Lagerförs i runt, fyrkant och sexkantiga dimensioner i svarvat eller draget utförande.

EN 1.4404 (SS 2348-02) släckglödgat syrafast stål med utmärkt svetsbarhet och mycket god korrosionsbeständighet även i svårare miljö. Lagerförs i runda och platta dimensioner med vitbetad eller svarvad/slipad yta.

Duplexa Stål

Austenit-ferritiska stål har en blandstruktur, duplex struktur. De har en god korrosionsbeständighet mot kloridhaltiga miljöer. Materialet är svetsbart och har god formbarhet samt betydligt högre hållfasthet än de austenitiska stålen.

EN 1.4460 (SS 2324-02) Släckglödgat syrafast stål, sträckgräns Rp 0,2 min 450 N/mm², brottgräns 600-800 mm² detta stål finns i runda dimensioner med svarvad eller slipad yta.

EN 1.4462 (SS 2377-02) Släckglödgat syrafast stål, sträckgräns Rp 0,2 min 450 N/mm², brottgräns 660-860 mm² detta stål finns i runda dimensioner med svarvad eller slipad yta.