08-445 53 10 info@precisionstal.se

Konstruktionsstål

Konstruktionsstål är en grupp stål som används för olika applikationer och delas in efter deras huvudsakliga användningsområden. Här nedan följer generella upplysningar om de olika stålgrupperna som vi lagerför inom respektive område. Beteckning som används för våra konstruktionsstål är euronorm med (indragen) SS norm inom parentes.

Katalog Konstruktionsstål

Konstruktionsstål.pdf 247kb

Allmänna konstruktionsstål

Konstruktionsstål EN S355 (SS2172) eller (Mikrolegerade SS 2142-2132) som används för måttligt påkända detaljer, kännetecknas av god bearbetbarhet vid spånavskiljande bearbetning och god svetsbarhet. Stålet kan ythärdas genom sätthärdning eller karbonitrering, kärnhårdheten blir dock oförändrad. Lagerförs i runda, kvadratiska och rektangulära tvärsnitt med slipad eller obearbetad yta.

 

Maskinstål

EN C45E (SS 1672) Detta stål är avsett att användas i sitt naturtillstånd till måttligt påkända detaljer, det har god bearbetbarhet vid spånavskiljande bearbetning, det är inte svetsbart vid rumstemperatur. Detta konstruktionsstål kan seghärdas till måttligt djup, vanligen induktionshärdas stålet för att öka ythårdheten för att bättre motstå nötning. Lagerförs i runda, kvadratiska och rektangulära tvärsnitt med slipad eller obearbetad yta.

 

Seghärdningsstål

Denna ståltyp används vanligen till detaljer med högre hållfasthetskrav, vi talar om brotthållfasthet upp till ca 1100 N/mm2. De tre vanligaste stålkvaliteterna vi lagerför är följande i stigande hållfasthetsordning. De flesta dimensionerna har vi i M-stål som står för förbättrad bearbetbarhet vid spånavskiljande bearbetning. Konstruktionsstål EN 25CrMo4 Q+T (SS 2225) seghärdat till brotthållfasthet ca 600-900 N/mm2. Denna kvalitet har låg genomhärdningsförmåga, stålet är svetsbart i rumstemperatur. EN 42CrMo4 Q+T (SS 2244) seghärdat till ca 900-1050 N/mm2. Denna kvalitet kan användas för induktionshärdning, stålet har måttlig genomhärdningsförmåga, stålet är inte svetsbart i rumstemperatur. EN 34CrNiMo4 Q+T (SS 2541) seghärdat till ca 900-1100 N/mm2. Vissa dimensioner har vi även i ”High-Hard” utförande med hårdhet på 42-45 Hrc. Stålsorten har bra genomhärdningsförmåga, stålet är inte svetsbart i rumstemperatur. Dessa stål är värmebehandlade i sitt leveranstillstånd och behöver vanligen ingen ytterligare behandling. Ståltyperna lagerförs i runt tvärsnitt med svarvad alternativt obearbetad yta.

 

Sätthärdningsstål

Sätthärdningsstål används till detaljer som kräver en kombination av seghet, nötningsmotstånd och som ska vara motståndskraftiga mot slag- och stötpåkänningar samt kräver god utmattningshållfasthet. Standardstålet för detta är EN16NiCrS5 (SS 2511) Stålet bearbetas i mjukt tillstånd med en efterföljande värmebehandling för att få sina slutliga egenskaper. Vid värmebehandlingen tillför man kol till ytskiktet varvid ytan blir hård och slitstark. Då uppträder tryckspänningar i ytan samtidigt som kärnmaterialet får tillräcklig hållfasthet för att ta upp de spänningar som man får vid höga ytpåkänningar. Det är dessa egenskaper som gör att sätthärdningsstål lämpar sig särskilt väl till detaljer som kugghjul och axlar i växellådor och liknande applikationer. Ståltypen lagerförs i runt tvärsnitt med svarvad alternativt obearbetad yta.

Nitrerstål

Denna ståltyp används till detaljer som ska nitrerhärdas vilket ger en hög ythårdhet och slitstyrka samt hög anlöpningsbeständighet och varmhårdhet. Nitrerskiktet medför förbättrad korrosionsbeständighet och bättre motstånd mot påkletning. Det är ett seghärdat stål vanligen EN 1.8550 som är legerat med aluminium vilket förstärker det nitrerade skiktet och ger hårdhet upp till ca 1100 Hv. Hårdheten i grundmaterialet är ca 320 HB. Detta konstruktionsstål lagerförs i runt tvärsnitt med obearbetad yta.

bild på konstruktionsstål