08-445 53 10 info@precisionstal.se

Policys

Kvalitetspolicy

Specialstålsgrossisten Precisionstål AB vill motsvara våra kunders krav och förväntningar. Detta säkerställs genom vårt arbete med kontinuerlig uppföljning och förbättring av våra produkter och tjänster så att vi får nöjdast kunder.

Vi riskbedömer våra processer för att skapa medvetenhet om möjliga hot mot vårt övergripande kundnöjdhetmål. Därefter prioriteras och målsätts aspekter i processerna så att vi blir en långsiktigt och pålitlig samarbetspartner. Vi fokuserar på riskerna kundnöjdhet, fel vid produktion och maskiner.

För att vi ska bedriva det kvalitetsarbete som vi önskar krävs det att samtliga i personalen medverkar i kvalitetsarbetet och utvecklar organisationen så att vi når nöjdast möjliga kunder.
Vi strävar efter att handla med kvalitetscertifierade leverantörer för att minska risken för fel till våra kunder. Vi ser det som en självklarhet att uppfylla lagkrav och andra bindande krav som ställs på vår verksamhet.

Miljöpolicy

Vi på Specialstålgrossisten Precisionstål AB är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att bedöma vår miljöpåverkan och att alltid fokusera på potentiella miljörisker i vår verksamhet. Vi har arbetar därför systematiskt med miljöfrågor.

Vårt ledningssystemsarbete ger oss kontroll över våra processer och involverar medarbetarna i arbetet. För att kontinuerligt genomföra miljöförbättringar har vi satt miljömål som speglar den miljöpåverkan vi har. Miljömålen bygger på vår miljöutredning, som styr vart resursprioritering läggs. Fokus ligger på avfall, miljöcertifierade leverantörer och digitalisering

Vårt miljöarbete innebär att vi genom att vi kontinuerligt utbildar våra medarbetare inom miljöfrågor. Fokusering ligger vid avfall, miljöcertifierade leverantörer och digitalisering. Idag tas alla våra restprodukter från vår produktion om hand av miljöcertifierade företag inom respektive område. De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material där så är möjligt.

Vi följer gällande miljölagstiftning så som exempelvis REACH. I våra lokaler arbetar vi för att minska risken för spill eller andra utsläpp som kan skada hälsa och miljö.

Integritetspolicy

Precisionsstål i Stockholm AB (”vi” eller “oss”) är engagerade i att skydda och respektera din integritet i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Denna policy anger hur de personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra rutiner beträffande dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Precisionsstål i Stockholm AB, 556096-9940, Sorterargatan 31, 162 50 Vällingby, Stockholms Län.

1. Information vi samlar in från dig
Vi samlar in och bearbetar de uppgifter du ger oss genom att fylla i vårt säljformulär på vår webbplats www.precisionstal.se (”vår webbplats”) eller genom att kommunicera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt.

2. Användning av informationen
Vi använder endast din information för att utföra våra skyldigheter som följer av din försäljning av stål och metaller och för att kunna förse dig med den information som du begär av oss. Vi delar inte dina uppgifter med någon tredje part.
Vid frågor kring detta kontakta oss gärna på order@precisionstal.se eller på 08-445 53 10.

3. Säkerhet för din information
Vi kommer att vidta samtliga rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din information.

4. Policyändringar
Eventuella förändringar som vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och vid behov meddelas dig via e-post.

5. Dina rättigheter
Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser vänligen observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

6. Tillgång till information
Du har rätt att få tillgång till samtlig information som vi har om dig när som helst. Kontakta oss då gärna på order@precisionstal.se eller på 08-445 53 10.

7. Kontakt
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av din information, kontakta oss gärna på
order@precisionstal.se eller på 08-445 53 10.