08-445 53 10 info@precisionstal.se

Normer

Gällande normer för olika material kan köpas hos SIS (Swedish Standards Institute). www.sis.se