STAL NIERDZEWNA

Stal nierdzewna to grupa stali używanych w różnych zastosowaniach i dzielących się na podstawie ich mikrostruktury i głównego zastosowania. Poszczególne grupy stali nierdzewnych różnią się od siebie znacznie pod względem właściwości wytrzymałościowych. Różnice wynikają z ich składu i struktury. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat poszczególnych grup stali, które są przechowywane w magazynie w poszczególnych dziedzinach. Z magazynu fabrycznego możemy dostarczyć wiele innych jakości. Oznaczenie używane to norma europejska z normą SS (wycofana) w nawiasie.

Quality C Si Mn P S CR Ni Mo Additional Order
SS 2303 EN 1.4021 0,18 < 1,0 < 1,0 < 0,040 < 0,015 13
Quotation
SS 2321 EN 1.4057 0,18 < 1,0 < 1,5 < 0,040 < 0,015 16,5 2
Quotation
SS 2324 EN 1.4460 < 0,05 1 < 2,0 < 0,035 < 0,015 26,5 5,5 1,7 N 0,05 - 0,2
Quotation
SS 2333 EN 1.4301 < 0,07 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 18 9 < N 0,110
Quotation
EN 1.4307 < 0,07 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,015 18 9 < N 0,110
Quotation
SS 2337 EN 1.4541 < 0,08 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 18 10,5 Ti 5xC - 0,70
Quotation
SS 2343 EN 1.4436 < 0,05 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 17,5 12 2,7
Quotation
EN 1.4432 < 0,03 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 17,5 12 2,7 < N 0,110
Quotation
SS 2346 EN 1.4305 < 0,10 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,035 18 9 < N 0,110
Quotation
SS 2347 EN 1.4401 < 0,07 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,015 17,5 11,5 2,3 < N 0,110
Quotation
SS 2348 EN 1.4404 < 0,03 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 17,5 11,5 2,3 < N 0,110
Quotation
SS 2350 EN 1.4571 < 0,08 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,030 17,5 12 2,3 Ti 5xC - 0,70
Quotation
SS 2352 EN 1.4306 < 0,03 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,015 19 11 < N 0,110
Quotation
SS 2353 EN 1.4435 < 0,03 < 1,0 < 2,0 < 0,045 < 0,015 18 13,5 2,7 < N 0,110
Quotation
SS 2361 EN 1.4845 < 0,10 < 1,5 < 2,0 < 0,045 < 0,015 25 20,5 < N 0,110
Quotation
SS 2383 EN 1.4104 < 0,14 < 1,0 < 1,5 < 0,040 0,25 16,5 < 0,60
Quotation
SS 2387 EN 1.4418 < 0,14 < 0,7 < 1,5 < 0,040 < 0,015 16 5 1,15 N 0,020
Quotation
Quality Condition Material thickness RP 0,2 min N/mm2 Rm N/mm2 A5 min % Firmness HB Order
SS 2303 Q+T EN 1.4021 Toughened ≤ 160 500 700-850 13
Quotation
SS 2321 Q+T EN 1.4057 Toughened ≤ 160 600 800-950 12
Quotation
SS 2324 EN 1.4460 Quench annealed ≤ 160 460 620-880 20 (260)
Quotation
SS 2333 EN 1.4301 Quench annealed ≤ 250 190 500-700 35 (215)
Quotation
EN 1.4307 Quench annealed ≤ 250 190 500-700 35 (215)
Quotation
SS 2337 EN 1.4541 Quench annealed ≤ 250 190 500-700 30 (215)
Quotation
SS 2343 EN 1.4436 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 30 (215)
Quotation
EN 1.4432 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 30 (215)
Quotation
SS 2346 EN 1.4305 Quench annealed ≥ 160 210 500-700 35 (230)
Quotation
SS 2347 EN 1.4401 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 40 (215)
Quotation
SS 2348 EN 1.4404 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 40 (215)
Quotation
SS 2350 EN 1.4571 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 40 (215)
Quotation
SS 2352 EN 1.4306 Quench annealed ≤ 250 180 460-680 45 (215)
Quotation
SS 2353 EN 1.4435 Quench annealed ≤ 250 200 500-700 40 (215)
Quotation
SS 2361 EN 1.4845 Quench annealed ≤ 210 500-700 35
Quotation
SS 2383 EN 1.4104 Toughened ≤ 160 > 500 650-850 10
Quotation
SS 2387 Toughened ≤ 250 > 700 900-1100 14
Quotation
EN 1.4418 Toughened ≤ 250 > 550 760-960 14
Quotation

Magazynowane grupy stali nierdzewnej:

Stal martensytowa

Ta grupa charakteryzuje się możliwością hartowania przez zwykłe obróbki cieplne, w zależności od zawartości węgla do 58-60 Hrc. Ten typ jest raczej odporny na korozję ze względu na stosunek między składnikami stopowymi. Stal martensytowa zazwyczaj nie jest spawalna i ma zwykle umiarkowaną odporność na korozję. Przechowujemy poniższe jakości:

EN 1.4021 (SS 2303-05) stal o zwiększonej wytrzymałości na zginanie 230-260 HB przechowywana jest w mniejszych, okrągłych wymiarach.

EN 1.4057 (SS 2321-03) stal o zwiększonej wytrzymałości na zginanie 270-315 HB przechowywana jest w okrągłych wymiarach.

EN 1.4112 stal łatwo obrabialna, hartowalna do ok. 54-56 Hrc przechowywana jest w okrągłych wymiarach.

Dodatkowe jakości są dostarczane na życzenie europejskich producentów.

Stal ferrytyczna

Ta grupa stali zawiera 12-30% chromu i maksymalnie 0,1% węgla. Nie nadaje się do hartowania, jest magnetyczna i w zależności od analizy może być spawana. Stal charakteryzuje się umiarkowaną odpornością na korozję. W ostatnich latach opracowano kilka nowych gatunków stali ferrytycznej dla specjalnych zastosowań. Te stali są zamawiane od europejskich producentów na życzenie klienta.

Stale austenityczne

Są to najpopularniejsze stale nierdzewne, charakteryzujące się strukturą austenityczną, która nie jest magnetyczna i nie może zostać wzmocniona poprzez obróbkę cieplną. Jednakże, wytrzymałość może zostać zwiększona poprzez obróbkę plastyczną. Grupa ta obejmuje wiele rodzajów o rosnącej odporności na korozję wraz ze wzrostem zawartości pierwiastków stopowych. Stale te są zazwyczaj łatwo spawalne i znajdują zastosowanie w różnych agresywnych środowiskach.

EN 1.4301 (SS 2333-02) Stal wygaszona o dobrej odporności na korozję. Oferujemy ją w różnych kształtach, m.in. okrągłych i płaskich, w kolorze białym lub pokrytych obrobą mechaniczną. Stal ta jest łatwo spawalna.

EN 1.4305 (SS 2346-02) Stal siarkowo-dodatnia, tzw. stal nierdzewna automatowa, po wygaszeniu charakteryzująca się dobrą łatwością obróbki skrawaniem, korzystną odpornością na korozję w środowiskach nieagresywnych, ale ze słabą spawalnością. Oferujemy ją w różnych kształtach, m.in. okrągłych, kwadratowych i sześciokątnych, w wykończeniu toczonej lub ciągnionej powierzchni.

EN 1.4404 (SS 2348-02) Stal wygaszona kwasoodporna, charakteryzująca się doskonałą spawalnością oraz bardzo dobrą odpornością na korozję, również w trudniejszych środowiskach. Oferujemy ją w różnych kształtach, m.in. okrągłych i płaskich, w kolorze białym lub pokrytych obrobą mechaniczną.

Stale duplexowe

Stale austenityczno-ferrytyczne charakteryzują się mieszaną strukturą, zwanych też strukturami duplexowymi. Charakteryzują się dobrą odpornością na korozję w środowiskach zawierających chlorki. Materiał jest spawalny, ma dobrą formowalność i znacznie wyższą wytrzymałość niż stale austenityczne.

EN 1.4460 (SS 2324-02) stali nierdzewnej kwasoodpornej, granica plastyczności Rp 0,2 min. 450 N/mm², granica wytrzymałości 600-800 mm², ta stal występuje w wymiarach okrągłych z toczonej lub szlifowanej powierzchni.

EN 1.4462 (SS 2377-02) stali nierdzewnej kwasoodpornej, granica plastyczności Rp 0,2 min. 450 N/mm², granica wytrzymałości 660-860 mm², ta stal występuje w wymiarach okrągłych z toczonej lub szlifowanej powierzchni.