08-445 53 10 info@precisionstal.se

Policys

Kvalitetspolicy

Precisionstål AB skall uppfylla vårt kvalitetssystem genom att ständigt sträva efter att:

Förbättra våra processer för att förbättra upplevd kvalitet av våra produkter för våra kunder.

Vi uppnår detta mål genom att ha kontroll över våra processer, involvera medarbetarna i arbetet och att ständigt söka efter möjlighet till förbättring av processer.

Vi mäter kontinuerligt vår måluppfyllelse genom kontakter med våra kunder som kommuniceras på veckomöten.

Våra leverantörer är utvalda efter kvalitetskriterier i metallurgiska processer, leveranssäkerhet och flexibilitet, varje leverans följs upp med materialcertifikat för att säkerställa materialets egenskaper.

Övergripande kvalitetsmål – Ökad kundtillfredsställelse

Miljöpolicy

Precisionstål AB skall vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan, samt att alltid fokusera på potentiella miljörisker i vår verksamhet.

Vi uppnår detta mål genom att ha kontroll över våra processer, involvera medarbetarna i arbetet och att ständigt söka efter möjlighet till förbättring av processer och utfall. Vi utbildar våra medarbetare vid ändring av eller införande av nya processer.

Alla restprodukter som faller från vår produktion tas om hand av miljöcertifierade företag inom respektive område. Dessa företag följs upp på årsbasis.

De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material där så är möjligt. De tjänster vi tillhandahåller får inte heller innebära en fara för miljön. Våra produkter får ej heller innehålla miljöfarliga ämnen i halter som överstiger vad EU parlamentet fastlagt i ROHS direktivet.