08-445 53 10 info@precisionstal.se

Policys

Kvalitetspolicy

Precisionstål AB skall uppfylla vårt kvalitetssystem genom att ständigt sträva efter att:
Förbättra våra processer för att förbättra upplevd kvalitet av våra produkter för våra kunder.
Vi uppnår detta mål genom att ha kontroll över våra processer, involvera medarbetarna i
arbetet och att ständigt söka efter möjlighet till förbättring av processer.
Vi mäter kontinuerligt vår måluppfyllelse genom kontakter med våra kunder som kommuniceras på veckomöten.

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och regler som främjar:

– Fri handel och konkurrens
– Mänskliga rättigheter
– Grundläggande arbetsvillkor
– Miljömässigt ansvarstagande
– Motarbeta alla former av korruption, utpressning och bestickning

Våra leverantörer är utvalda efter kvalitetskriterier i metallurgiska processer, leveranssäkerhet
och flexibilitet, varje leverans följs upp med materialcertifikat för att säkerställa materialets
egenskaper.

Övergripande kvalitetsmål – Ökad kundtillfredsställelse

Miljöpolicy

Precisionstål AB skall vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör
utifrån dess miljöpåverkan, samt att alltid fokusera på potentiella miljörisker i vår verksamhet.

Vi uppnår detta mål genom att ha kontroll över våra processer, involvera medarbetarna i arbetet och att
ständigt söka efter möjlighet till förbättring av processer och utfall. Vi utbildar våra medarbetare vid ändring
av eller införande av nya processer.

Alla restprodukter som faller från vår produktion tas om hand av miljöcertifierade företag inom respektive
område. Dessa företag följs upp på årsbasis.

De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av
återvunnet material där så är möjligt. De tjänster vi tillhandahåller får inte heller innebära en fara för miljön.
Våra produkter får ej heller innehålla miljöfarliga ämnen i halter som överstiger vad EU parlamentet fastlagt
i ROHS direktivet.

Integritetspolicy

Precisionsstål i Stockholm AB (”vi” eller “oss”) är engagerade i att skydda och respektera din integritet i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR).
Denna policy anger hur de personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas. Vänligen läs följande noggrant för att
förstå våra rutiner beträffande dina uppgifter.
Personuppgiftsansvarig är Precisionsstål i Stockholm AB, 556096-9940, Sorterargatan 31, 162 50 Vällingby, Stockholms
Län.

1. Information vi samlar in från dig
Vi samlar in och bearbetar de uppgifter du ger oss genom att fylla i vårt säljformulär på vår webbplats www.precisionstal.se
(”vår webbplats”) eller genom att kommunicera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt.

2. Användning av informationen
Vi använder endast din information för att utföra våra skyldigheter som följer av din försäljning av stål och metaller och för
att kunna förse dig med den information som du begär av oss. Vi delar inte dina uppgifter med någon tredje part.
Vid frågor kring detta kontakta oss gärna på order@precisionstal.se eller på 08-445 53 10.

3. Säkerhet för din information
Vi kommer att vidta samtliga rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk
eller ändring av din information.

4. Policyändringar
Eventuella förändringar som vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och vid behov
meddelas dig via e-post.

5. Dina rättigheter
Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa
webbplatser vänligen observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller
ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

6. Tillgång till information
Du har rätt att få tillgång till samtlig information som vi har om dig när som helst. Kontakta oss då gärna på
order@precisionstal.se eller på 08-445 53 10.

7. Kontakt
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av din information, kontakta oss gärna på
order@precisionstal.se eller på 08-445 53 10.